prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |review

Aradan geçen on yıl verilerin değişmediğini ortaya koymaktadır. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün "Türk Nüfus ve Sağlık Araştırma (TNSA)-2003" sonuçlarına göre, kadınların %39’u, kadınların eşleri tarafından çeşitli nedenlerle dövülmelerini haklı bulmaktadır. Bu oran kırsal bölgede %57 ve düşük eğitim grubunda %62’ye kadar çıkmaktadır. Şiddet nedenleri arasında, kadının yemeği yakması, kocasına karşılık vermesi, cinsel ilişkiyi red etmesi gibi nedenler bulunmaktadır. Bir çok çalışmada şiddete uğrayanlar, eşin şiddet kullanmasından kendini sorumlu gördüklerini belirtmişlerdir.

Şiddete maruz kalan kadınların buna bakışı da toplumsal rollerinde ona öğretilenden başka olamamaktadır.

İran’da, çoğunluğu etnik Arap olan Kuzistan bölgesinde, 2003 yılında iki aylık bir süre içinde 20 yaşından küçük 45 kadın, yakın akrabaları tarafından “namus” cinayetine kurban gitmiştir (Middle East Times, 31 Ekim 2003).