prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |review

Dünya üzerinde 40-45 milyon kişiyi etkilemektedir. Önümüzdeki 25 yılda bu durum kontrol önlemleri geliştirilmezse ikiye katlanacaktır.

Tüm dünyada kadınlar bu resmin yaklaşık üçte ikisini oluşturmaktadırlar.

Bu ülkelerde körlüğün en önemli nedeni kataraktdır; ve beş ülkedeki çalışmaların sonuçlarına göre kataraktlıların %53-72ísini kadınlar oluşturmaktadır.

Daha da önemlisi, kadınlar erkeklere benzer ameliyat hızlarına sahip değillerdir. Bir tahmine göre katarakta bağlı körlük sadece kadınların erkeklerle aynı ameliyat hızlarına sahip olmaları ile %12.5 oranında azaltılabilir.