prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |review

Oomman  ve Ganatra’nın 2002 yılında yayınladıkları bir derlemede, 1980’lerle beraber ultrasonun kullanılmaya başlaması ile Hindistan’da sorunun çok önemli bir boyuta geldiği belirtilmektedir. 2001 yılındaki genel nüfus sayını sonuçları on yıllık dönemdeki değişimi gözler önüne sermiştir. 0-6 yaş cinsiyet dağılımı 1991 yılında her 1000 erkek için 945 kız iken, 2001 yılında 927’dir.