prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |review

Dünyada 4 milyon kişinin seks istismarı amaçlı trafik içinde olduğu tahmin edilmektedir.

Organize suç örgütlerinin geliri 7 milyar dolar /yıl

Avrupa Birliği ülkelerine 1995 yılında 500.000 kadın ve çocuğun seks ticareti amacıyla sokulduğu tahmin edilmektedir.