prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |review

Günümüze geldiğimizde ise HIV/AIDSli olguların yaklaşık yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Aradaki cinsiyet farkı hızla kapanmıştır. Kadınlarda daha yüksek HIV/ADIS prevalanslarına, Afrika gibi az gelişmiş bölgelerde rastlanılmaktadır. Ne yazık ki, bu kadınlar, gelişmiş ülkelerde daha fazla sayıda olan erkek HIV/ADISli hastaların tedavi olanaklarına sahip olmayan kadınlardır.

Ayrıca, CYBH için kadının karar verici güçle donanmış olmaması, geç tanı ve tedavi ile sonuçlanmaktadır. Tanzanya’da yapılan bir çalışmada, erkeklerin kendi kendine karar verip CYBH için test yaptırırken, kadınların büyük oranının partnerleri ile konuştuktan sonra bunu uyguladığı bulunmuştur.