prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |review

Kadın nüfus yapısının tüm dünyada değişmektedir.  Dünyada ve ülkemizde kadınlar başta olmak üzere, nüfus yaşlanmaktadır.  Ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlarda 71.0 yıl ve erkeklerde 66.4 yıldır. Dünyada en az 35 ülkede doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlarda 80 yıla ulaşmıştır. Kadınlar erkeklerden ortalama 6-8 yıl daha fazla yaşamaktadır.