Pitt logo

Slovak Studies Program

Martin Votruba

 

Jánošík (1935)

 

Clip soundrack folk song lyrics (Slovak language)

 

  Hej, hore háj, dolu háj, Hey, up the grove, down the grove,
  dolu hájom chodník, down the grove's a trail,
  môj otec bol dobrý, my father was good,
  ja musím byť zbojník. I must be a highwayman.
  Hej, ja musím byť zbojník, Hey, I must be a highwayman,
  bo krivda veliká, for [there's] great wrongdoing,
  neprávosť u pánov, injustice with the nobles,
  pravda u zbojníka. the truth with the highwayman.
     
  Chorus  
     
  Bolo ich jedenásť, There were eleven of them,
  dvanásty Jánošík... Jánošík the twelfth...

 

 

Back to Jánošík (1935) clip.

 

Slovak film clip list.