next front |1 |2 |3 |4 |5 |review

Пратете ја оваа лекција на пријателите

 

Оваа лекција е посветена на концептот za „GLOCAL“ Здравје – премин на здравјето од глобално кон локално. Глобалната здравствена мрежа на Суперкурс проектот е резултат на соработката меѓу Библиотеката во Александрија (Египет) во развојот на најголемата збирка на лекции за глобалното здравје.Од страна на Универзитетот во Питсбург најголемиот дел на активности се реализираат преку Колаборативниот центар на СЗО за мониторинг на болестите и телекомуникации под водство на д-р Роналад ЛаПорте. Фаина Линков е одговорна за развој и модификација на оваа лекција. Целта на оваа лекција е да придонесе кон:

1). Градење на свесност за глобалното здравје кај професорите и студентите по медицина, јавното здравство и другите сродни професии

2). Развој на Глобална здравствена мрежа за студентите кои би се ангажирале во трансформирање на локалното кон глобално здравје

 

Кратката верзија на лекцијата е достапна на

www.pitt.edu/~super1/lecture/lec40331/index.htm  address.

 

Во развојот на оваа лекција учествуваа:

 

Ronald LaPorte, PhD, Supercourse developer, USA

Ismail Serageldin, PhD, Library of Alexandria, Egypt

Faina Linkov, PhD, Supercourse developer, USA

Francois Sauer, MD, Supercourse developer, USA

Eugene Shubnikov, MD, Supercourse developer, Russia

 

И Глобалната здравствена мрежа:  www.pitt.edu/~super1

 

Supercourse во Библиотеката во Александрија - 

http://www.bibalex.org/SuperCourse/Index.htm

http://ssc.bibalex.org/home/list.jsf

 

Lecture translated into Macedonian by Elisaveta Jasna Stikova <estikova@gmail.com>