Supercourse Lecture

Children's syphylis (In Russian)

Topic:   clinical fsu

Authors:  E.V.Krivatkina, Nizhnii Novgorod, S.I.Novikova & S.L.Krivatkin

Keywords:  children's syphylis

Versions:

In Russian:  View lecture