prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |review
Dat is van belang omdat de bekende determinanten van gewrichtsmobiliteit en huiduitrekbaarheid vrijwel overeenkomen met die van de bloeddruk. In de relatie bloeddruk en gm en hu zouden deze factoren confounders kunnen zijn, waarmee we in de analyse rekening zouden moeten houden.

Daarnaast lijkt ook ras een determinant van stijdheid te zijn, waarbij het Caucasische ras als gemiddeld stijver geldt dan het Asiatische of negroide ras.

Voor de volledigheid zijn dit ook determinanten van de botkwaliteitsmetingen zoals die door ons zijn gebruikt.