prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |review
Phenotypische maten voor systemische stijfheid kunnen zijn: gewrichtsmobiliteit en huiduitrekbaarheid. Dit zijn maten die in de kliniek worden gebruikt bijvoorbeeld in de diagnostiek van hypermobiliteitssyndromen (bv Ehlers Danlo). Het zijn gemakkelijk te meten parameters en in dit kader zijn zij ook in dit onderzoek gemeten.